Ark-Tryckaren rustar för framtiden

Mattias Bjursell Ark-Tryckaren

Den grafiska branschen har under flera år varit en bransch i förändring. Ark-Tryckaren möter nu marknadens krav genom två betydande investeringar.
– Vi får utrustning med hög automatiseringsgrad och utökar därmed vår kapacitet ytterligare, säger Mattias Bjursell, VD på Ark-Tryckaren.

Att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen har blivit en nyckel för dagens tryckerier. När nya maskinen Xerox Versant 2100 Press från PrimoTek tar plats i Ark-Tryckarens lokaler är det en tydlig förstärkning av företagets helhetserbjudande till kunderna.
– Det här innebär att vi utökar kapaciteten inom digitaltryck. Maskinen är kraftfull och till stor del automatiserad när det gäller färgkalibrering, registrering och tryckkvalitet, säger Mattias Bjursell. Investeringen innebär ett starkt komplement till Ark-Tryckarens befintliga produktionsportfölj, där ett flertal olika digital- och offsetpressar ingår.

Förutom den nya Xerox-pressen har Ark-Tryckaren även beslutat att växla upp med ytterligare ett tillskott – Horizon 5500 Stitchliner.
– Det är en ny efterbehandlingsutrustning som gör att vi kan vara mer flexibla och höja effektiviteten i produktionen, säger Mattias Bjursell.

Parallellt med investeringarna i produktionen, fortsätter Ark-Tryckaren att leva upp till devisen ”det personliga tryckeriet”. Det innefattar hög servicegrad och enkelhet för kunderna. Ett exempel på det är ett långsiktigt projekt med en av företagets större kunder, där man använt en marknadsportalen HaiKom för att effektivisera rutiner i samband med exempelvis beställningar.

– Inom kort kommer vi att lansera portalen på vår hemsida, vilket kommer till nytta för alla våra kunder. Inte minst gäller det vid framställning av unika, kundanpassade lösningar i framtiden, säger Mattias Bjursell.

Xerox Versant 2100 Press