Digaloo investerar i marknadsportalen HaiKom från PrimoTek

Digaloo

Digaloo har sedan en tid tillbaka använt sig av marknadsportalen HaiKom från Primotek.
Nu har man kompletterat Haikom med en specialanpassning för en av deras stora kunder, King, vilket har gjort att King har fått en egen portal anpassad efter just deras specifika önskemål.

Under Sign & Printmässan tecknades ett avtal på HaiKom mellan Digaloo och PrimoTek.
Jannes Dahlgren, VD på Digaloo säger att de utvärderade många andra lösningar innan beslutet kunde tas men ingen annan lösning var så pass anpassningsbart som Haikom.

Samarbetet med PrimoTek har varit mycket bra och vi har fått möjlighet att testa oss fram innan vi tog det slutgiltiga beslutet. I och med att Digaloo har investerat i HaiKom har de tagit ytterligare steg att förenkla vardagen för sina kunder, säger Pamela Davies, ansvarig säljare på PrimoTek. Jag ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.

Kontaktuppgifter
Jannes Dahlgren, VD/Marknadschef, Digaloo
tfn: 08- 33 37 01
jannes@digaloo.se

Pamela Davies, Account Manager & High Volume Color Specialist, PrimoTek
tfn: 070-531 52 86
pamela.davies@primotek.se

Erik Rise, VD, HaiKom
erik.rise@haikom.se