Företaget med tre ansikten: tryckeri, kommunikationsbyrå och profilföretag

E-Print web
E-print-koncernen når framgång med extrem automatisering

”Vi vill hjälpa våra kunder att växa och sälja mer”. Det är det första Alexander Jensen, vd för E-print-koncernen, berättar när vi träffar honom och några av hans kollegor i lokalerna mitt i centrala Stockholm.

Modern grafisk produktion, vid konserthuset mitt i stan, hur går det till? Den frågan får man ofta och Alexander gör som vanligt – bjuder in till en visning.

Verksamheten består av de tre delarna tryckeri, kommunikationsbyrå och promotionföretag som allt är samlat på tre våningar i lokalen på Oxtorgsgatan i Stockholm.

Och antagligen är det just det trånga läget mitt i stan som gjort att man sedan länge satsat så mycket på att automatisera alla flöden så långt det är möjligt. Primotek har varit en aktiv samarbetspartner i detta arbete.

– Allt går inte att automatisera, men nästan, säger IT-chefen Trotte Ramsin med ett leende. 

Tre ansikten – utan förvirring

På ett smart sätt lyckas man att ibland vara både tryckeri och byrå för kunden och vid andra tillfällen bara vara byrå eller bara tryckeri.

– Vi har slutat att prata om trycksaker när vi träffar nya kunder, säger Alexander. Först lyssnar vi och försöker förstå kundens problem inom området kommunikation. Alla som jobbar här har en förmåga att se var i verksamheten kunden kan ha störst nytta av oss och kunderna slussas vidare till rätt plats i organisationen.

Byråverksamheten, som idag består av sex personer, har sedan årsskiftet en ny ledare i Micke Kuniholm med lång erfarenhet från byråbranschen.

– Den fristående byrån är viktig när vi träffar kunder som ”bara” vill ha en kommunikationslösning. säger Micke.

För byrån är läget mitt i stan perfekt och man har en egen del av lokalen som ligger mot gatan. Byrån går nu in i en ny fas där man, precis som tryckeriet har gjort i många år, ska hjälpa kunderna att effektivisera sina processer och sin kommunikation. Det handlar inte bara om enbart en kreativ lösning utan även om hur man får ut budskapet i rätt kanal så effektivt som möjligt.

– Mitt uppdrag är att styra kunderna till det effektivaste sättet att kommunicera. Oavsett om vi kommunicerar via analoga eller digitala kanaler.

 Crossmedia effektiviserar på byråsidan

Den resa som E-print har gjort på tryckerisidan – att hjälpa kunden att effektivisera och sänka sina kostnader – har man stor nytta av när byråsidan ska göra en liknande resa. Det som blir allt viktigare är hur snabbt kunden kan komma ut med sitt budskap.

– Verktyg för att kommunicera automatiserat i olika kanaler, vi kallar det crossmedia, gör att våra kunder får direktaccess till sina kunder på bara några timmar i de digitala kanalerna, berättar Micke.

Den tryckta kanalen blir också mycket snabbare, och kostnaderna blir lägre, när den automatiseras. Den är en lika naturlig del av kundernas kommunikation som de digitala kanalerna och inom E-print-koncernen kan man hantera alla delarna.

– Att kunna leverera hela kedjan av kommunikation är en oerhörd styrka när kunden idag kräver helt nya, mycket kortare, ledtider, säger Micke Kuniholm. 

”Vi andas automatisering”

Ungefär samtidigt som offsetpressarna byttes mot digitala pressar i slutet av 90-talet startade man resan mot det helt automatiserade tryckeriet. Insikten, som finns hos medarbetarna på E-print, om att kunden vill få ordning och reda på sina saker har lett till att man har en extrem automatiseringsgrad i sitt produktionsflöde.

Allt fler och mindre ordrar i kombination med den snabba utvecklingen inom personalisering skapar stort behov av automatisering för att man ska få till ett effektivt flöde som blir lönsamt både för företaget och för kunderna.

– Hela företaget andas automatisering, säger Trotte Ramsin som är ansvarig för alla IT-lösningar på företaget. De som har hand om tryckpressarna jobbar hela tiden med att hitta nya sätt att effektivisera sitt jobb. Hos projektledarna och på prepress fungerar det på samma sätt. De vet att det är bra för företaget, för kunderna och därmed också för dem själva.

Grunden i alla jobb är att allt ska automatiserat till 100 procent. Inför ett nytt projekt samlas personer från hela värdekedjan och planerar flödet tillsammans. Detta arbetssätt har lett till att stora delar av produktionen egentligen bara övervakas så att det flyter på som det är tänkt – det mesta förutom att fylla på papper går av sig själv.

– Sedan finns det alltid moment, fram för allt i efterbearbetningen, som än så länge är svåra att automatisera, och då blir det så klart handpåläggning, säger Carl Zetterström som är produktionschef i tryckeriet.

Kunden har tillgång till tryckpressarna

Hos många är det bara gränssnittet mot kunden som är automatiserat – men E-print har också automatiserat insidan av tryckeriet.

– Så länge vi har prepress, projektledare eller säljare mellan kunderna och tryckpressarna så fungerar automatiseringen inte 100-procentigt, säger Trotte.

Allt startade 2006 när man vann en upphandling att göra utbildningsmaterial för STF Ingenjörsutbildning. Det var ett oerhört stort manuellt arbete som slutade i att man tillsammans med mjukvaruföretaget HaiKom tog fram ett verktyg där kunden skapar utbildningsmaterialet digitalt och när det är klart skicka det direkt till tryckpressen. Helt utan mellanhänder.

– Vi ville hitta det enklaste sättet för kunden att komma åt insidan av tryckeriet, säger Trotte.

Och det slutade med att kunden gjorde radikala förtjänster redan första året och samtidigt höjde kvaliteten på produkten.

Idag finns det väldigt mycket logik upparbetad i systemet så där är ofta lätt att ta in nya kunder som kan utnyttja den kunskap som redan finns. 

Samarbeten nyckel till framgång

STF-projektet blev starten på det automatiseringsverktyg man idag kallar för E-View och som används av 150 av företagets kunder för att automatisera långsamma och besvärliga flöden.

Men IT-avdelningen består faktiskt bara av en person. Insikten att det är omöjligt att utveckla allt själva gör att man jobbar tätt ihop med en stor mängd partners som är experter på sina områden. Inom mjukvara och automatisering är Primotek och HaiKom två av de företagen.

– Att jag är helt ensam på IT beror också på att kompetensen är fördelad över hela företaget. Alla jobbar egentligen med IT, berättar Trotte.

För E-print, Nimbus och AMAB handlar det om trovärdighet – det finns ingen som kan lösa alla problem – man måste ha partners som tillsammans kan leverera en helhetslösning. Detta gäller både för de tjänster man levererar till sina kunder och i det man själva köper av sina leverantörer.

– Vi måste samarbeta med de bästa så att vi kan gå tillsammans mot kunden med en bra lösning, säger Alexander. Primotek är en av de aktörer som vi jobbar tillsammans med.

Och varje dag drivs man av att ta automatiseringen ett steg längre och hjälpa kunderna att både växa och tjäna mer pengar.

– Det är så vi försöker bygga upp det långsiktiga förtroendet vi får av våra kunder, avslutar Alexander.

 Om E-print

E-print-koncernen består av tryckeriet E-Print, kommunikationsbyrån Nimbus och profil- och kontorsproduktföretaget AMAB. 2014 omsatte koncernen över 50 miljoner kronor och växer ständigt både organiskt och även ibland genom förvärv.

Tryckeriet har 25 medarbetare, Nimbus har sex och AMAB fyra medarbetare. Alla sitter centralt i Stockholm.