FreeFlow Core

Effektiv. Elegant. Enkel. På plats och i molnet.

FreeFlow Core automatiserar de steg som behövs för att förbereda ett jobb för utskrift. FreeFlow Core är flexibelt och skalbart och kan installeras antingen hos kunden eller i molnet – en perfekt automatiseringslösning för tryckerier av alla storlekar.

FreeFlow Core’s automatiseringsverktyg tar bort dyra manuella steg under förpress, minskar kostnaderna och minskar tiden det tar att slutföra ett jobb. Frigör dina medarbetare från repetitiva sysslor och flytta över dem till mer lönsamma uppgifter.

  • Genom att automatisera utskriftsprocesserna kan du minska kostnader, minska risken för fel och få bra resultat varje gång.
  • Om du integrerar din maskin- och programvara effektivt med dina skrivare kan du nå helt nya produktivitetsnivåer.
  • Förenkla arbetsflödet med en lösning som har ett intuitivt dra och släpp-gränssnitt även för komplexa procedurer.


Viktiga funktioner – FreeFlow Core-lösningen som installeras
 

Modulär arkitektur
FreeFlow Core-lösningen som installeras hos kunden inkluderar den grundläggande programvaran och fyra tillvalsmoduler: Advanced Prepress, Advanced Automation, Output Management och Variable Data Printing.

Webbläsarbaserad
Denna lösning körs på vanliga webbläsare. Det underlättar i hög grad installation och hantering av programvara.

Jobbhantering med lista
Skicka en lista med jobb som ska skrivas ut, FreeFlow® Core hanterar och skriver ut varje jobb automatiskt.

Batchhantering av jobb
Intelligent jobbhantering förbättrar produktiviteten även utanför skrivaren genom att liknande jobb sorteras för effektiv efterbehandling.

JDF/JMF
Fullt stöd för JDF/JMF innebär att det är enkelt att integrera med andra system som använder denna industristandard för kommunikation.

 

Viktiga funktioner – FreeFlow Core Cloud

Konfigurationer
Molnversionen av FreeFlow Core är tillgänglig i två konfigurationer: Base Cloud och Advanced Cloud.

Webbläsarbaserad
Denna lösning körs på vanliga webbläsare. Det underlättar i hög grad installation och hantering av programvara.

Base Cloud
Innefattar preflight, bildförbättring, utskjutning och utskrift.

Advanced Cloud
Innefattar den grundläggande FreeFlow Core-programvaran samt modulerna Advanced Prepress och Advanced Automation.

Abonnemang
Molnversionen av FreeFlow Core löper med ett årligt abonnemang för optimal flexibilitet.