digitaltryck
Kampanjhantering

Rätt meddelande, rätt kanal, rätt tid. Varje gång!

Kampanjverktyget är den nya tidens intelligenta lösning för att hantera personliga kampanjer i kanalerna print, e-post, sms/mms och webb. Med hjälp av unik teknik är det möjligt att föra en individanpassad dialog med mottagaren i en eller flera kanaler samtidigt. Via en personlig webbadress har varje enskild mottagare en skräddarsydd webbplats.
Kampanjverktyget gör att man når man fram till mottagaren på ett högeffektivt sätt som skapar, stärker och utvecklar lönsamma relationer. På både kort och längre sikt.

Oavsett om uppgiften är att sälja, informera, påverka, rekrytera, bjuda in, undersöka, utbilda, tävla etc så erbjuder kampanjverktyget nya möjligheter att fånga in, attrahera och engagera motatagaren. Kampanjverktyget skapar nya möjligheter att ta in data/uppgifter från mottagaren som går att använda för att utveckla dialogen.

Kampanjhantering

Rätt kommunikation

  • Når fram till mottagaren och skapar bättre resultat på kortare tid
  • Individanpassar och integrerar kommunikationen dynamiskt i flera kanaler samtidigt
  • Anpassar kommunikationen efter varje mottagares förutsättningar och behov
  • Ger rätt mottagare, rätt kommunikation, i rätt kanal, vid rätt tillfälle utifrån rätt förutsättningar
  • Skapar, upprätthåller och utvecklar givande/ lönsamma relationer
  • Spårar, mäter, analyserar och anpassar kommunikationen i realtid
  • Genererar ny och bättre information/kunskap om mottagaren
  • Går att göra mätningar/tester i realtid – före, under och efter kommunikationen
  • Samordnar och kostnadseffektiviserar kommunikationen på alla nivåer