digitaltryck
Marknadsportal

Med en marknadsportal går det snabbt och enkelt att beställa och producera trycksaker, lagra material, ladda upp filer samt ha full kontroll på allt informations- och marknadsmaterial. I portalen samordnas och integreras olika processer på ett effektivt sätt, vilket leder till minskade kostnader, ökad produktivitet och säkrare hantering. Portalens flexibla uppbyggnad gör att det går snabbt att anpassa den för behov i både större och mindre organisationer. Plattformen är mycket användarvänlig och det behövs ingen utbildning för en vanlig beställare.

Marknadsportal

Via administrationsfunktionen går det snabbt och smidigt att hantera kunder, användare, kontor, kostnadsställen, priser, produktionsflöden med mera på både koncern- och lokal nivå. Administrationsfunktionen ger full kontroll på alla användare, uppdrag och beställningar. Via betal- och faktureingsmodulen är det enkelt att hantera både onlinebetalningar och fakturering.

Utöver de rena produktionsfunktionerna har portalen även möjligheter att hantera grafiska varumärkesmanualer och annan viktig information. Det går smidigt att snabbt uppdatera innehållet så att alla har tillgång till den senaste informationen/materialet. Portalen är rollbaserade och kan styra vem som får tillgång till vilken information/material. Via mediabanksmodulen organiseras och hanteras bilder, illustrationer, logotyper, textfiler med mera. Allt på en gemensam/central plats. Här får användaren tillgång till alla nödvändiga filer som man har rättighet att använda.

Portalen har en variabeldatamodul som ger omfattande möjligheter att skapa personliga utskick. Via modulen går det snabbt och enkelt skapa individuellt anpassade trycksaker till enskilda personer eller till hela målgruppen utan någon begränsning av antal mottagare.