HaiKom 2.0

logo

Ett webbaserat e-handelssystem för den grafiska branschen.

HaiKom 2.0 är ett webbaserat e-handelssystem för den grafiska branschen. Det är anpassat för att skapa skräddarsydda butiker för både business-to-business och business-to-consumer. Företagskunder kan ha sina egna webbportaler som endast de har åtkomst till, innehållande allt deras material för både utskrift och nedladdning. Portalerna kan anpassas för att uppfylla varje kunds behov med deras egna grafiska profil, anpassade tjänster samt skräddarsytt utcheckningsförfarande. Konsumenter har tillgång till öppna webbportaler med mer allmänna tjänster som kan anpassas för att passa ett stort antal användare.

Ytterligare information:
Broschyr