Responstryck först med iGen5 150

Responstryck i Borås investerar sju miljoner kronor i en kraftigt utökad maskinpark för digitaltryck. I och med investeringen kommer de på ett bättre sätt kunna producera trycksaker som sticker ut.

Responstryck blir först i Sverige med den digitala tryckpressen Xerox iGen5 150 med större arkformat samt ett extra färgverk för heltäckande eller partiell lack. Pressen har en ännu högre kvalitet än tidigare med en förfinad version av den matta tonern och möjlighet till större färgrymd i och med det femte färgverket.

Xerox iGen 5 Press

– När vi nu blir först i Sverige med en Xerox iGen5 150 möter vi marknadens ökade behov av digitalt producerade trycksaker som skapar hög effekt, med eller utan variabler och med ännu högre kvalitet, säger Daniel Larsson, som är försäljningsansvarig på Responstryck.

De utökar också kapaciteten för att trycka svart, tack vare en ny Xerox Nuvera 157 EA. Till den har de köpt C.P.Bourgs bookletmaker, som kan ställas online med de nya maskinerna, så att det produceras helt färdiga häften i en arbetsgång.

Med det större maximala arkformatet kan Responstryck nu kostnadseffektivt producera sexsidiga A4-foldrar och broschyrer i liggande A4-format i både små upplagor och med variabelt innehåll.

– Dessutom har vi valt ett femte färgverk till nya iGen5 150. Det kan användas till antingen en femte färg för utökad färgrymd eller med en transparent blank lack över hela ytor eller delar av en yta för att bilda spännande mönster som får den färdiga trycksaken att sticka ut i mängden.

sapo1791---Powerinit2

Daniel Larsson & Kent Eriksson

Primotek levererar all utrustning och installationen sker efter sommaren.

Investeringen till ett värde av sju miljoner kronor består av:


  • Arbetsflödesprogramvara Xerox FreeFlow Core
  • Xerox iGen5 Press 150 PPM med 5:e färgverk för utökat färgrymd samt ”Cleartoner”
  • Online C.P. Bourg Booklet Maker BMEx
  • Xerox Nuvera 157 EA Production System