Xerox lanserar två bläckpressar på Drupa

Xerox Brenva HD

Xerox Brenva HD Production Inkjet Press

Xerox lanserar två bläckpressar på Drupa – arkpressen Brenva för 197 färgsidor A4 i minuten och rullbläckpressen Trivor som kör 168 meter 50 cm brett material i minuten. Den senare ersätter en tidigare Impika maskin, men med 30 procent högre hastighet.

Arkpressen är helt ny och dess fulla namn är Xerox Brenva HD Production Inkjet Press. Den kräver obestruket eller på förhand bläckbehandlat papper. Den har ett listpris på 5,6 miljoner kronor och är tänkt för transaktionstryck samt böcker, manualer och direktreklam. Bläckhuvudena är från Kyocera och den kör med vattenbaserat bläck.

Brenva har fått sitt namn från en topp i Himalaya. Maskinen är utvecklad i Rochester, USA, där Xerox har sitt huvudkontor och där alla high-end maskiner utvecklas. De mellanstora produktionsmaskinerna utvecklas av Fuji och Xerox tillsammans och hos Fuji har man stor kompetens kring bläckhuvuden. Men av någon anledning har man, trots detta, inte valt Fujifilms utan Kyoceras huvuden.

Samarbetet har istället varit med Xerox dotterbolag Impika i Frankrike. Därifrån har vi tidigare fått bläckbaserade maskiner. Och i fjol flyttade Impika från Panasonics huvuden, som de inte varit helt nöjda med, över till Kyoceras huvuden. Det bytet är de glada för och det är Kyoceras huvuden som sitter i nya Brenva – precis som de sitter i Canons i300, som även den är en bläckpress som ska lanseras på Drupa.

I Sverige är Kistaföretaget Primotek en återförsäljare. Där kommenterar Hans Öberg de nya maskinerna så här:

– Vi ser fram emot att visa de nya maskinerna redan nu på Drupa 2016. Speciellt Brenva är en intressant press för tryckerier och servicebyråer som har behov av att bredda sin verksamhet samt tillgodose befintliga och nya kunders behov. Denna kostnads- och utrymmeseffektiva press tillför många nya möjligheter till marknaden.

– Vi har redan startat försäljningen av Brenva. Det finns ett behov i marknaden mellan tonerpressar och löpande bana med bläck, som Brenva kommer att fylla. Huvudapplikationerna kommer att vara böcker och manualer samt direktreklam- och transaktionsdataorienterade applikationer som idag trycks i offset eller är förtyckta i offset.

Brenva har ett listpris på motsvarande 5,6 miljoner kronor och är i storlek ungefär lika stor som en iGen tonerpress.

Källa: Sign & Print, AGI Publishing House, Malmö, 2016.  (Hämtad 2016-03-06).